Điều chỉnh tăng giá xây dựng

Thông báo thay đổi đơn giá xây dựng

Biến động của thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vật liệu xây dựng liên tục tăng nhanh trong những tháng vừa qua và hiện tại chưa có dấu hiệu bình ổn giá. Nhà Đẹp Hoàng Thiên đã xem xét cẩn trọng giá thị trường và đưa ra quyết định điều chỉnh tăng giá xây dựng +70.000vnđ/m2 đơn giá xây dựng phần thô kể từ ngày 05.06.2022.

Kính mong Quý khách hàng nhận được thông tin này, có kế hoạch hợp lý để dự trù kinh phí cho ngôi nhà tương lai của mình.